ARHIVA
 ACADEMIA ROMÂNĂ Filiala Cluj‑Napoca
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”


Revista „Dacoromania”
Str. Emil Racoviţă, nr. 21, 400165 Cluj‑Napoca, România
Tel./ fax: (+40) 264 432440
E-mail: dacoromania@gmail.com.