Arhiva
 
Periodicitate: semestrială

Disciplină: lingvistică

Anul fondării: 1994

ISSN: 1582-4438

Limbi de publicare: engleză, franceză, română

Procedură de evaluare: double blind peer review

Politică editorială: publicație cu acces liber, fără taxe de publicare
Seria nouă a revistei de lingvistică şi filologie „Dacoromania” (cu sigla DR) apare, începând din anul 1994, sub egida Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, fiind publicată la Editura Academiei Române din Bucureşti. Publicația este reprezentativă în primul rând pentru activitatea lingviştilor din centrul universitar şi academic al Clujului, dar cu o largă cuprindere şi a celorlalte spaţii academice şi universitare româneşti, precum şi ale lingvisticii europene.

Indexări:
CNCS B, indexat din 2020
Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) – Emerging Sources Citation Index (ESCI), indexat din 2017
ERIH PLUS, indexat din 2014
EBSCO, indexat din 2014
MLA Modern Language Association, indexat din 2012
Ulrich's Periodicals Directory, indexat din 2012
LBO – Linguistic Bibliography Online, indexat din 2012
Scopus, indexat din 2011